Sevedsprojektet

5 augusti 2005

Under augusti 2004 utvidgade Glassfabrikens ungdomsförening verksamheten genom en satsning som går under benämningen När kulturellt arbete blir socialt arbete. Ambitionen är att utveckla den uppsökande verksamheten när det gäller att söka och ta fram olika krafter från Malmös mångkulturella ungdomsmiljö och koordinera dessa i olika kulturella och sociala arrangemang, som musikkvällar, temadagar, konstutställningar, föredragserier, filmvisningar, paneldebatter etc. Målet är engagera ungdomar som andra organisationer inte når.

Södra Sofielund och Seved har en hög procent låginkomsttagare och arbetslösheten är hög jämfört med Malmö i stort. En stor del av hushållen i Seved är beroende av bidrag för vardagligt uppehälle. Ungdomar som har inkomster under socialbidragsnivå har ökat. Malmö generellt ligger över rikssnittet avseende arbetslösheten bland ungdomar. Ungdomar är också en av de befolkningsgrupper som generellt betraktas som mer socialt och ekonomiskt utsatt.

Allt detta påverkar valmöjligheten i ungdomarnas deltagande i kulturella och sociala aktiviteter. Med tanke på att en fjärdedel av befolkningen i Seved och i södra Sofielund består av barn och ungdomar i åldrarna 0-18 tycker vi att det är angeläget att öka de kulturella och sociala aktiviteterna i området. Det finns idag inte mycket organiserad verksamhet som lockar åldersgruppen 8-12. Många äldre ungdomar är inte heller engagerade i föreningslivet eller fritidsgårdar. Enligt En Kartläggning av Södra Sofielund/Seved finns behov av ett ökat samarbete med föreningar för att åtgärda detta.

Fritidsgården är inte till för ungdomar under 15 år och vi vet att det förebyggande arbetet måste börja tidigt för att motverka kriminalitet och psykosocial ohälsa. Vi vet också att många äldre ungdomar inte besöker fritidsgården och därför behövs mera uppsökande insatser. Här finns ett stort underlag för att arbeta förebyggande med ungdomar, både yngre och äldre.

Vi tror att vi genom att skapa aktiviteterna tillsammans med ungdomar, vuxna, boende och lokala aktörer, kan bygga broar som underlättar åldersmässig och kulturell integration. Genom att folk träffas och gör saker tillsammans skapas kännedom, trygghet och gemenskap mellan de boende i området. En känsla av tillhörighet är viktigt för Seved och dess framtid som en levande del i Södra Innerstaden och Malmö. Vi vill motverka passivitet och apati och istället skapa energi och kraft som leder till välfärd för individen och området.

Klicka här för att läsa om projektet i sin helhet.

Etiketter:, , , , ,

KOMMENTERA

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN