Insädare med anledning av stadsdelschefen Eva Ahlgrens handlande

28 juni 2006

Efter ett möte initierat av stadsdelschefen Eva Ahlgren, måndagen 26 juni, avbröt stadsdelsförvaltningen samarbetet med ungdomsföreningen Kulturcenter Glassfabriken. Detta samarbete har under flera år fungerat oerhört bra och genererat mycket positivt för stadsdelen och hela Malmö.

Anledningen är att Eva Ahlgren hade fått muntlig information från en polisman i Malmö om att enskilda medlemmar i föreningen har haft ”ledande roll i organisering och genomförande av aktioner mot demokratiska evenemang”.

Föreningen motsätter sig stark detta påstående. Glassfabriken har under sin historia visat stort socialt ansvar och engagemang för olika frågor rörande demokratin, ekonomisk orättvisa, antirasism, ekologisk hållbart samhälle, hemlöshet, feminism etc. Detta så väl i stadsdelen, i Malmö, som i världen. Hur kan detta engagemang vara odemokratiskt?

Globalt och lokalt fungerar vi som en kreativ mångsysslande kulturförening som kanaliserar olika krafter och försöker koordinera fram en positiv dialog och debatt mellan olika utsatta grupper, både ungdomar och vuxna, radikala grupperingar och vårt samhälle samt dess politiska beslutsfattare.

Glassfabriken arrangerar en mångfald av aktiviteter med flera olika samarbetspartners. Alla våra aktiviteter planeras i demokratisk anda och är alltid kostnads- och alkoholfria och alla är välkomna. Glassfabriken har under de senaste åren vidgat sitt arbete genom att anställa två socialarbetare som har fokuserat sitt arbete på Södra Sofielund – Sevedsplan, ett av Sveriges mest socialt utsatta områden. Där har Glassfabriken engagerat många barn och ungdomar. Vi har bl.a. arbetat mycket med romska och somaliska barn och ungdomar, startat tjej- och killgrupper, haft bra samarbete med föräldrar och stöttat i kontakt med skola och socialtjänst. Vi har haft ett nära samarbete med Södra Innerstaden och andra föreningar och organisationer i området.

Våra verktyg är en god kopp kaffe, föredrag, teater, film, konst, musik, dans och litteratur för att ge en bild och en diskussion av det Sverige som inte syns i statistiken eller i media och som är okänd för många politiker och tjänstemän. Vi arbetar för att människor ska få tillgång till verktyg och möjligheter att själva påverka sin livssituation, sin boendemiljö och samhället i stort.

Som handlingsplan kommer nu KC Glassfabriken att sammankalla en utomstående kommission bestående av olika organisationer och föreningar. Vi kommer fråga bla ABF, Studiefrämjandet, Malmö Högskola och Ungdomshuset Flamman om de vill ingå i nämnda kommission. Det är meningen att de ska kunna skapa en verklig bild av Glassfabrikens verksamhet och leverera den till stadsdelschefen. Vi hoppas att vi därefter kan fortsätta det positiva samarbete som har pågått under flera år.

Vi är en demokratisk förening och kan inte kontrollera enskilda medlemmar. Vi kommer inte att utesluta någon medlem i nuläget men vi kommer försöka få tillgång till de handlingar som ligger till grund för stadsdelens beslut.

Vi vänder oss mot och förfäras över att stadsdelschefen tar ett förhastat beslut byggt på lösa indicier från en enskild polisman. Det beslut som Eva Ahlgren fattat får långsiktiga konsekvenser för stadsdelens sociala och kulturella arbete och kommer att påverka många ungdomars livssituation och möjlighet att få tillgång till och vara delaktiga i för dem meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala och kulturella aktiviteter.

Etiketter:, , , , , , ,

KOMMENTERA

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN