Inlägg ettiketterade
aktiviteter

Glassfabrikens 10-årskalas: programändringar

Nu i elfte timmen har programmet satt sig, men det kan fortfarande dyka upp små överraskningar. Hållpunkterna är ni helt klara och är som följer: Program: 12 augusti 18.00       Tårtkalaset börjar – tårta o champis 18.00       Kristian Svensson inviger med visor 19.00       Föredrag om Glassfabriken, Malte & Agnes 21-23       Feministkörens Allsång 13 augusti 11-15        Lyxbrunch med musik av Dj Fasaan. 15-16.30 Föredrag av Mattias Wåg: Från Göteborsgskravallerna via ockupationsfestivalen till Syntagmatorgets församlingar. Vilka lärdomar kan vi dra av de europeiska autonoma massmobiliseringarna? Och hur tog vi med oss olydnaden hem? Mathias Wåg presenterar antologin ‘I stundens hetta -svarta block, vita overaller och osynliga partier’ [Läs mer...]

Glassfabrikens 10-årskalas: program

Program: 12 augusti 18.00 Tårtkalaset börjar – tårta o champis 18.00 Kristian Svensson inviger med visor 19.00 Föredrag om Glassfabriken, Malte & Agnes 21-23 Feministkörens Allsång 13 augusti 11-15 Lyxbrunch med musik av Dj Fasaan. 15-16.30 Föredrag om den Autonoma Rörelsen – Joker 17-18.30 Föredrag om mötesplatsen 19.00 Film 14 augusti 11-15 Lyxbrunch 15-16.30 Föredrag – Mathias Våg 17. Film 19.00 Trio Ståltand Det bjuds också på workshops, fiskedam och tipspromenad, för att inte tala om allmänt trevligt häng! Välkomna!

Mera klottra & klistra

Tre tisdagar i juli med början den 12/7 fortsätter vi att vara kreativa med linoleumtryck, pärlplattor, schabloner mm. Ta med något eget eller ta tag i något projekt du är sugen på! Tid: 17-20. Välkomna!

Stadskampsveckan 2011, 2-8 maj

För andra året i rad genomför Förbundet Allt åt Alla mellan den 2-8 maj 2011 en vecka fylld av kamp i – och om – staden. Stadskampsveckan går under temat Lokalkamp & Lokal kamp och planeras i dagsläget i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Stadskampsveckan genomfördes 2010 i Stockholm, Malmö och Göteborg med en mängd kvartersmöten, ockupationer, stadsdelsträffar, filmfestivaler, stadsvandringar och andra händelser med anknytning till stadskampstemat. Detta resulterade bland annat i utgivningen av häftet “Staden är Vår”, en textsamling med såväl teori, historia och erfarenhetsutbyten. Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs det en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som [Läs mer...]

Hur ska vi återerövra staden? Stadskampen 2011.

Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs där en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som förlorare. Bostadspriserna ökar, våra kvarter med relativt fördelaktiga lägen gentrifieras, stora lägenhetsområden förslummas i städernas ytterkanter med fastighetsägare ovilliga att underhålla våra bostäder, ungdomsgårdar läggs ner, allmänningar privatiseras, gator glasas in, hus står öde i åratal på grund av fastighetsspekulerande samtidigt som bostadsbristen blir allt mer akut. Detta är exempel på de saker som stadskamp handlar om. Årets tema för stadskampen 2011 – Lokalkamp & Lokal kamp – pekar ut såväl behovet av tillgången till gemensamma mötesplatser, fikarum i stadsrummet där stadskampen kan fortplanta sig, växa [Läs mer...]

Malmö är inte ert att sälja!

När du tänker på privatiseringar, vad tänker du på då? Ser du bilder av lyckliga människor som tillsammans löser sina gemensamma problem? Ser du en rättvis skola, dagis där alla barn har det lika bra, en sjukvård där alla skadade och sjuka snabbt och effektivt får den vård de behöver? Ser du tåg och bussar som går i tid? Ser du bra villkor för de som jobbar med det offentliga, det vi tillsammans äger? Eller är det du tänker på att många av oss kommer att hamna vid sidan av? Att våra solidariskt uppbyggda samhällssystem säljs ut till giriga företag som snabbt ser till att ta ut så mycket vinst [Läs mer...]

Påminnelse: aktivitetsmöte

Idag klockan 13.30 är det möte för alla som är intresserade av att jobba med aktivitetsarrangemang på Glassfabriken. Välkomna!

Aktivitetsmöte – vi behöver din medverkan

Glassfabrikens mål är att medlemmarna styr verksamheten. Nu vill vi uppmärksamma er på att det behövs fler som engagerar sig i kulturverksamheten. Ta tillfället i akt att engagera dig!

Insädare med anledning av stadsdelschefen Eva Ahlgrens handlande

Efter ett möte initierat av stadsdelschefen Eva Ahlgren, måndagen 26 juni, avbröt stadsdelsförvaltningen samarbetet med ungdomsföreningen Kulturcenter Glassfabriken. Detta samarbete har under flera år fungerat oerhört bra och genererat mycket positivt för stadsdelen och hela Malmö.

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN