Inlägg ettiketterade
gentrifiering

Stadskampsveckan 2011, 2-8 maj

För andra året i rad genomför Förbundet Allt åt Alla mellan den 2-8 maj 2011 en vecka fylld av kamp i – och om – staden. Stadskampsveckan går under temat Lokalkamp & Lokal kamp och planeras i dagsläget i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Stadskampsveckan genomfördes 2010 i Stockholm, Malmö och Göteborg med en mängd kvartersmöten, ockupationer, stadsdelsträffar, filmfestivaler, stadsvandringar och andra händelser med anknytning till stadskampstemat. Detta resulterade bland annat i utgivningen av häftet “Staden är Vår”, en textsamling med såväl teori, historia och erfarenhetsutbyten. Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs det en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som [Läs mer...]

Hur ska vi återerövra staden? Stadskampen 2011.

Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs där en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som förlorare. Bostadspriserna ökar, våra kvarter med relativt fördelaktiga lägen gentrifieras, stora lägenhetsområden förslummas i städernas ytterkanter med fastighetsägare ovilliga att underhålla våra bostäder, ungdomsgårdar läggs ner, allmänningar privatiseras, gator glasas in, hus står öde i åratal på grund av fastighetsspekulerande samtidigt som bostadsbristen blir allt mer akut. Detta är exempel på de saker som stadskamp handlar om. Årets tema för stadskampen 2011 – Lokalkamp & Lokal kamp – pekar ut såväl behovet av tillgången till gemensamma mötesplatser, fikarum i stadsrummet där stadskampen kan fortplanta sig, växa [Läs mer...]

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN