Inlägg ettiketterade
planering

Idag: planeringsmöte inför Glassfabrikens jubileumsfestival

Den 29-30 juli kommer Glassfabriken att anordna en festival som en del i 10-årsjubileet. Idag har vi öppet möte inför denna händelse! Alla som varit inblandade i Glassfabrikens verksamhet genom åren är välkomna. Tid 20.00. Välkomna!

Festivalplanering: möte

Den 29-30 juli kommer Glassfabriken att anordna en festival som en del i 10-årsjubileet. Projektet har kommit igång så smått men det är dags att kavla upp ärmarna på allvar. Glassfabriken bjuder nu in alla som jobbat med verksamheten på något sätt genom åren att delta i arbetet med att genomföra festivalen. Vi träffas på torsdag 9 juni 20.00. Välkomna!

Stadskampsveckan 2011, 2-8 maj

För andra året i rad genomför Förbundet Allt åt Alla mellan den 2-8 maj 2011 en vecka fylld av kamp i – och om – staden. Stadskampsveckan går under temat Lokalkamp & Lokal kamp och planeras i dagsläget i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Stadskampsveckan genomfördes 2010 i Stockholm, Malmö och Göteborg med en mängd kvartersmöten, ockupationer, stadsdelsträffar, filmfestivaler, stadsvandringar och andra händelser med anknytning till stadskampstemat. Detta resulterade bland annat i utgivningen av häftet “Staden är Vår”, en textsamling med såväl teori, historia och erfarenhetsutbyten. Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs det en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som [Läs mer...]

Hur ska vi återerövra staden? Stadskampen 2011.

Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs där en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som förlorare. Bostadspriserna ökar, våra kvarter med relativt fördelaktiga lägen gentrifieras, stora lägenhetsområden förslummas i städernas ytterkanter med fastighetsägare ovilliga att underhålla våra bostäder, ungdomsgårdar läggs ner, allmänningar privatiseras, gator glasas in, hus står öde i åratal på grund av fastighetsspekulerande samtidigt som bostadsbristen blir allt mer akut. Detta är exempel på de saker som stadskamp handlar om. Årets tema för stadskampen 2011 – Lokalkamp & Lokal kamp – pekar ut såväl behovet av tillgången till gemensamma mötesplatser, fikarum i stadsrummet där stadskampen kan fortplanta sig, växa [Läs mer...]

Planering inför 10-årsjubiléet

Planering och arbete med Glassfabrikens firande har pågått några månader nu och det har hänt grejer. Glassfabriken efterlyser nu fler som vill engagera sig i firandet.

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN