Inlägg ettiketterade
Sevedsplan

Insädare med anledning av stadsdelschefen Eva Ahlgrens handlande

Efter ett möte initierat av stadsdelschefen Eva Ahlgren, måndagen 26 juni, avbröt stadsdelsförvaltningen samarbetet med ungdomsföreningen Kulturcenter Glassfabriken. Detta samarbete har under flera år fungerat oerhört bra och genererat mycket positivt för stadsdelen och hela Malmö.

Sevedsprojektet

Vi tror att vi genom att skapa aktiviteterna tillsammans med ungdomar, vuxna, boende och lokala aktörer, kan bygga broar som underlättar åldersmässig och kulturell integration.

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN