Inlägg ettiketterade
stadskampen

Idag: nattkafé och paneldebatt

Klockan 18.30 idag börjar paneldebatten ”Hur ska vi återerövra staden?”. Som en del av stadskampen 2011 arrangerar Glassfabriken tillsammans med Allt åt alla paneldebatten för aktivister från Malmö, Lund och Köpenhamn där visioner och metoder kan diskuteras. Idag är det också nattkafé på Glassfabriken! Öppet till klockan 24.

Lär känna din stad – Stadskampen 2011

Hela den här veckan pågår Stadskampen 2011 i Malmö. Välkomna att lära känna din stad och diskutera hur vi ska återerövra den. Det bjuds på bussresa i Malmös problemområden, föreläsningar på Amalthea och paneldebatt på Glassfabriken.

Stadskampsveckan 2011, 2-8 maj

För andra året i rad genomför Förbundet Allt åt Alla mellan den 2-8 maj 2011 en vecka fylld av kamp i – och om – staden. Stadskampsveckan går under temat Lokalkamp & Lokal kamp och planeras i dagsläget i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Stadskampsveckan genomfördes 2010 i Stockholm, Malmö och Göteborg med en mängd kvartersmöten, ockupationer, stadsdelsträffar, filmfestivaler, stadsvandringar och andra händelser med anknytning till stadskampstemat. Detta resulterade bland annat i utgivningen av häftet “Staden är Vår”, en textsamling med såväl teori, historia och erfarenhetsutbyten. Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs det en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som [Läs mer...]

Hur ska vi återerövra staden? Stadskampen 2011.

Staden är idag en central faktor i våra liv. Samtidigt bedrivs där en aggressiv politisk och ekonomisk kamp i vilken vi ständigt står som förlorare. Bostadspriserna ökar, våra kvarter med relativt fördelaktiga lägen gentrifieras, stora lägenhetsområden förslummas i städernas ytterkanter med fastighetsägare ovilliga att underhålla våra bostäder, ungdomsgårdar läggs ner, allmänningar privatiseras, gator glasas in, hus står öde i åratal på grund av fastighetsspekulerande samtidigt som bostadsbristen blir allt mer akut. Detta är exempel på de saker som stadskamp handlar om. Årets tema för stadskampen 2011 – Lokalkamp & Lokal kamp – pekar ut såväl behovet av tillgången till gemensamma mötesplatser, fikarum i stadsrummet där stadskampen kan fortplanta sig, växa [Läs mer...]

NÄTVERK

Creeper

FACEBOOK

ETIKETTMOLN